پنج‌شنبه, آوریل 25, 2024
المان آیکون اجتماعی برای فعال سازی افزونه به الزامات جی نیوز نیاز دارد.

تورم و بیکاری

اخبار میزان تورم سالانه و ماهانه رشد اقتصلدی میزان صادرات و واردات بازارهای جدید برای صادرات و اخبار صادرات غیر نفتی پیشرفت اقتصادی میزان افراد بیکار مشغول تحصیل و افراد بیکار آماده کار و میزان بیکاری و همچنین میزان اشتغال در کشورمان ایران

هیچ محتوایی موجود نیست